Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แรกเริ่ม…คนกลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสมาพบกันใน กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์เด็กเร่ร่อน ที่จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เมื่อปลายปี 2542 พบกัน ทักทายกัน คุยกัน คิดเหมือนกัน คือ อยากจะมีส่วนรับผิดชอบสังคม จากนั้น ก็ได้ร่วมกิจกรรมกับสำนักสวัสดิการ กทม. ซึ่งในช่วงแรกมีอาสาสมัครค่อนข้างมาก แต่ด้วยภารกิจหน้าที่การงาน อาสาสมัครเก่า ๆ ก็เริ่มห่างหายไป อาสาสมัครใหม่ ๆ ก็เวียนเข้ามา แม้ไม่มาก แตก็สมำ่เสมอพอที่จะมีพลังขับเคลื่อนกลุ่ม ในการทำงานอาสาสมัครเพื่อเด็กด้อยโอกาสเรื่อยมา

เติบโต…กลุ่ม ซ.โซ่ อาสา ทํางานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเรื่อยมา มีอาสาสมัครแวะเวียนเข้ามา เพื่อที่จะแบ่งปันและเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มคนวัยทำงานที่พอมีเวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์ หรือแม้แต่กลุ่มวัยเกษียณ ก็สนใจและผ่านเข้ามาร่วมบริการสังคมกับเราอยู่เสมอ แม้หลายครั้งที่ผ่านมา… แล้วก็ผ่านไป แต่ทุกคนก็ได้ให้และได้รับความสุขใจกันถ้วนหน้า

ปัจจุบัน…กลุ่ม ซ.โซ่ อาสา ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ซ.โซ่ อาสา แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 การดำเนินงานของกลุ่ม ยังคงยึดมั่น ทำงานอาสาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย หวังเพียงให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเติบโตและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Backpages1.jpg

KruPuu