หน้าแรก

“มูลนิธิ ซ.โซ่ อาสา” เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่สนใจ ใส่ใจ ห่วงใยสังคม มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งจากหน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชน อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว รวมถึงมูลนิธิ ต่างๆ ทั้งที่มาเป็นประจำบ้าง มาเป็นครั้งคราวตามเวลาว่าง หรือมาร่วมเฉพาะกิจกรรมที่สนใจ แม้วันธรรมดา(จ-ศ) จะต้องทำงาน แต่พอวันว่าง(ส- อา) ก็จะรวมตัวกันทำ กิจกรรมเพื่อ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

นอกจากกลุ่มคนวัยทํางานแล้วยังมี “ครูปู่” คุณธีระรัตน์ ชูอำนาจ อาสาสมัครที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่ม เป็นการทำกิจกรรมช่วงหลังชีวิตเกษียณ

แม้ว่าครูปู่จะถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2564 แต่มูลนิธิ ซ.โซ่ อาสา ยังคงดำเนินกิจกรรมตามเจตนารมณ์ของครูปู่มาโดยตลอด เพียงเพราะอยากเห็นเด็กและเยาวชนเติบโต ท่ามกลางความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะดูแลสังคมนี้ให้น่าอยู่ต่อไป

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มารวมพลังร่วมกัน…รดน้ำใจให้สังคม…
กับพวกเรา มูลนิธิ ซ.โซ่อาสา นะคะ

ผู้สนใจงานอาสา สอบถามได้ที่ ครูอาสาของชาว ซ.โซ่ อาสา ทุกคน
หรือ
ครูโน้ต 081-855-7972