More Story

โครงการพาเด็กๆ ไปชม Kidzania

สอนให้น้อย แต่เรียนรู้ให้เยอะ... วันนี้ผมมาคุยงานกับคุณมุกการตลาดที่คิดซาเนียพร้อมครูปู่...