More Story

รายการดีต่อกัน

รายการดีต่อกันได้มาถ่ายทำ และเอากิจกรรมดีๆมาให้น้องๆในชุมชนตึกแดงได้ลองฝึกออกแบบเสื้อผ้า...