More Story

ทัศนศึกษาที่เขาใหญ่และฟาร์มโชคชัย 18/02/2018

วันนี้พาเด็กๆคลองหลอดกับเด็กใต้สะพานอรุณอัมรินทร์มาทัศนศึกษาที่เขาใหญ่และฟาร์มโชคชัย...