More Story

"ครูลีคนงาม" กับ บทความ "บันทึกครูอาสาปอห้า กับ ภารกิจเยี่ยมบ้าน" (ต่อ)

วันนี้มีนักศึกษามาอาสาทำดีช่วยสอน เด็กๆมากัน...